10,000 تومان ماهانه

500 مگابایت
فضای میزبانی : 500MB
پهنای باند : نامحدود
بک آپ گیری : هفتگی
آپتایم : 99 درصد
زمان تحویل : آنی

15,000 تومان ماهانه

1 گیگابایت
فضای میزبانی : 1024MB
پهنای باند : نامحدود
بک آپ گیری : هفتگی
آپتایم : 99 درصد
زمان تحویل : آنی

20,000 تومان ماهانه

2 گیگابایت
فضای میزبانی : 2048MB
پهنای باند : نامحدود
بک آپ گیری : هفتگی
آپتایم : 99 درصد
زمان تحویل : آنی