مرکز آموزش

مقالات


  چگونگی ایجاد اکانت در WHM

  چگونگی ایجاد پکیج در WHM

1) ابتدا مرورگر را باز نمایید و از طریق https://ip address:2087 توسط نام کاربری و رمز عبوری که در...

  چگونگی ویرایش پکیج در WHM

1) ابتدا مرورگر را باز نمایید و از طریق https://ip address:2087 توسط نام کاربری و رمز عبوری که در...