لایسنس ها

لایسنس سی پنل سرور مجازی

تغییر IP هر 30 روز یکبار

لایسنس سی پنل سرور اختصاصی

تغییر IP هر 30 روز یکبار

لایسنس ماهانه دایرکت ادمین

تغییر IP هر 31 روز یکبار امکان پذیر می باشد

لایسنس قالب Capri برای دایرکت ادمین

تغییر IP هر 31 روز یکبار امکان پذیر می باشد