لایسنس ها

لایسنس سی پنل سرور مجازی

تغییر IP هر 30 روز یکبار

لایسنس سی پنل سرور اختصاصی

تغییر IP هر 30 روز یکبار

لایسنس ماهانه دایرکت ادمین

امکان تغییر ای پی ندارد
پشتیبانی لایسنس دارد

لایسنس CLOUDLINUX

امکان تغییر ای پی دارد
پشتیبانی دارد
امکان بروزرسانی دارد

لایسنس CLOUDLINUX دیگر کنترل پنل ها

امکان تغییر ای پی دارد
پشتیبانی دارد
امکان بروزرسانی دارد

کانفیگ