لایسنس ها

لایسنس Virtualizor

ماهانه ۲۷۰۰۰ تومان

لایسنس سی پنل سرور مجازی

تغییر IP هر 30 روز یکبار

لایسنس سی پنل سرور اختصاصی

تغییر IP هر 30 روز یکبار

لایسنس ماهانه دایرکت ادمین

تغییر IP هر 31 روز یکبار امکان پذیر می باشد

لایسنس قالب Capri برای دایرکت ادمین

تغییر IP هر 31 روز یکبار امکان پذیر می باشد