سرور مجازی فرانسه

FA-1 -رم 512 مگابایت
 • 512 مگابایت رم
 • 1 هسته سی پیو
 • 30 گیگابایت هارد
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • نامحدود ترافیک
FA-2 -رم 1 گیگابایت
 • 1 گیگابایت رم
 • 1 هسته سی پیو
 • 50 گیگابایت هارد
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • نامحدود ترافیک
FA-3 -رم 2 گیگابایت
 • 2 گیگابایت رم
 • 2 هسته سی پیو
 • 100 گیگابایت هارد
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • نامحدود ترافیک
FA-4 -رم 4 گیگابایت
 • 4 گیگابایت رم
 • 4 هسته سی پیو
 • 250 گیگابایت هارد
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • نامحدود ترافیک
FA-5 -رم 6 گیگابایت
 • 6 گیگابایت رم
 • 8 هسته سی پیو
 • 300 گیگابایت هارد
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • نامحدود ترافیک
FA-6 -رم 8 گیگابایت
 • 8 گیگابایت رم
 • 8 هسته سی پیو
 • 400 گیگابایت هارد
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • نامحدود ترافیک
آی پی اضافه

هر آی پی 12000
فعال سازی کمتر از 30 دقیقه