سرور مجازی آلمان SSD

GM-2 -رم 1 گیگابایت
 • 1گیگابایت رم
 • 1 هسته سی پیو
 • 20 گیگابایت هارد
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • نامحدود ترافیک
GM-3 -رم 2 گیگابایت
 • 2گیگابایت رم
 • 2 هسته سی پیو
 • 35 گیگابایت هارد
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • نامحدود ترافیک
GM-4 -رم 4 گیگابایت
 • 4گیگابایت رم
 • 4 هسته سی پیو
 • 60 گیگابایت هارد
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • نامحدود ترافیک
GM-5 -رم 6 گیگابایت
 • 6 گیگابایت رم
 • 4 هسته سی پیو
 • 100 گیگابایت هارد
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • نامحدود ترافیک
GM-6 -رم 8 گیگابایت
 • 8 گیگابایت رم
 • 8 هسته سی پیو
 • 150 گیگابایت هارد
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • نامحدود ترافیک