مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
ram 1GB - م : 1 گیگابایت DDR4
پردازنده ( 3.6Ghz ) : یک هسته
هارد: 20GB
پورت: 1 گیگابیت
پهنای باند: نامحدود
دیتاسنتر: هتزنر
سیستم عامل انتخابی کاربر

ram 2GB - رم : 2 گیگابایت DDR4
پردازنده ( 3.6Ghz ) : دو هسته
هارد: 35GB
پورت: 1 گیگابیت
پهنای باند: نامحدود
دیتاسنتر: هتزنر
سیستم عامل انتخابی کاربر

Ram 3GB - رم : 3 گیگابایت DDR4
پردازنده ( 3.6Ghz ) : دو هسته
هارد: 45GB
پورت: 1 گیگابیت
پهنای باند: نامحدود
دیتاسنتر: هتزنر
سیستم عامل انتخابی کاربر

Ram 4GB - رم : 4 گیگابایت DDR4
پردازنده ( 3.6Ghz ) : سه هسته
هارد: 55GB
پورت: 1 گیگابیت
پهنای باند: نامحدود
دیتاسنتر: هتزنر
سیستم عامل انتخابی کاربر

Ram 5GB - رم : 5 گیگابایت DDR4
پردازنده ( 3.6Ghz ) : چهار هسته
هارد: 65GB
پورت: 1 گیگابیت
پهنای باند: نامحدود
دیتاسنتر: هتزنر
سیستم عامل انتخابی کاربر

Ram 6GB - رم : 6 گیگابایت DDR4
پردازنده ( 3.6Ghz ) : چهار هسته
هارد: 80GB
پورت: 1 گیگابیت
پهنای باند: نامحدود
دیتاسنتر: هتزنر
سیستم عامل انتخابی کاربر

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (54.144.50.90) وارد شده اید.