یافتن محصولها و سرویس ها


ram 1GB
م : 1 گیگابایت DDR4
پردازنده ( 3.6Ghz ) : یک هسته
هارد: 20GB
پورت: 1 گیگابیت
پهنای باند: نامحدود
دیتاسنتر: هتزنر
سیستم عامل انتخابی کاربر
36,000 تومان ماهانه

ram 2GB
رم : 2 گیگابایت DDR4
پردازنده ( 3.6Ghz ) : دو هسته
هارد: 35GB
پورت: 1 گیگابیت
پهنای باند: نامحدود
دیتاسنتر: هتزنر
سیستم عامل انتخابی کاربر
52,000 تومان ماهانه

Ram 3GB
رم : 3 گیگابایت DDR4
پردازنده ( 3.6Ghz ) : دو هسته
هارد: 45GB
پورت: 1 گیگابیت
پهنای باند: نامحدود
دیتاسنتر: هتزنر
سیستم عامل انتخابی کاربر
82,000 تومان ماهانه

Ram 4GB
رم : 4 گیگابایت DDR4
پردازنده ( 3.6Ghz ) : سه هسته
هارد: 55GB
پورت: 1 گیگابیت
پهنای باند: نامحدود
دیتاسنتر: هتزنر
سیستم عامل انتخابی کاربر
112,000 تومان ماهانه

Ram 5GB
رم : 5 گیگابایت DDR4
پردازنده ( 3.6Ghz ) : چهار هسته
هارد: 65GB
پورت: 1 گیگابیت
پهنای باند: نامحدود
دیتاسنتر: هتزنر
سیستم عامل انتخابی کاربر
140,000 تومان ماهانه

Ram 6GB
رم : 6 گیگابایت DDR4
پردازنده ( 3.6Ghz ) : چهار هسته
هارد: 80GB
پورت: 1 گیگابیت
پهنای باند: نامحدود
دیتاسنتر: هتزنر
سیستم عامل انتخابی کاربر
185,000 تومان ماهانه