سرور مجازی انگلستان

UK-1 -رم 1 گیگابایت
 • 1 مگابایت رم
 • 1 هسته سی پیو
 • 50 گیگابایت هارد
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • نامحدود ترافیک
UK-2 -رم 2 گیگابایت
 • 2 گیگابایت رم
 • 2 هسته سی پیو
 • 100 گیگابایت هارد
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • نامحدود ترافیک
UK-4 -رم 4 گیگابایت
 • 4 گیگابایت رم
 • 4 هسته سی پیو
 • 250 گیگابایت هارد
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • نامحدود ترافیک
UK-5 -رم 6 گیگابایت
 • 6 گیگابایت رم
 • 6 هسته سی پیو
 • 350 گیگابایت هارد
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • نامحدود ترافیک
UK-8 -رم 8 گیگابایت
 • 8 گیگابایت رم
 • 8 هسته سی پیو
 • 500 گیگابایت هارد
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • نامحدود ترافیک