65,000 تومان سالانه

SSL - Comodo
این نوع SSL فقط بروی دامین های بین المللی نصب میشود و بروی دامین های ملی مانند ir نصب نمیشوند
تحویل نهایت 72 ساعت + نصب رایگان

100,000 تومان سالانه

SSL - Unizeto Technologies
این نوع SSL که از شرکت Unizeto Technologies لهستان خریداری میشود امکان نصب بروی دامین های ملی مانند ir نیز دارد
تحویل نهایت 72 ساعت + نصب رایگان

110,000 تومان سالانه

ssl