SSL

SSL - Comodo

این نوع SSL فقط بروی دامین های بین المللی نصب میشود و بروی دامین های ملی مانند ir نصب نمیشوند
تحویل نهایت 72 ساعت + نصب رایگان

SSL - Unizeto Technologies

این نوع SSL که از شرکت Unizeto Technologies لهستان خریداری میشود امکان نصب بروی دامین های ملی مانند ir نیز دارد
تحویل نهایت 72 ساعت + نصب رایگان

ssl