مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
200MB - فضای میزبانی: 200 مگابایت
پهنای باند نامحدود
MySQL نامحدود
MSSQL نامحدود
بک آپ: هفتگی و ماهانه
استفاده از هارد SSD
کنترل پنل پلسک
وب سایت اضافی ندارد
ساب دامنه نامحدود
سالانه 59 هزار تومان

500MB - فضای میزبانی: 500 مگابایت
پهنای باند نامحدود
MySQL نامحدود
MSSQL نامحدود
بک آپ: هفتگی و ماهانه
استفاده از هارد SSD
کنترل پنل پلسک
وب سایت اضافی ندارد
ساب دامنه نامحدود
سالانه 99 هزار تومان

1GB - فضای میزبانی: 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
MySQL نامحدود
MSSQL نامحدود
بک آپ: هفتگی و ماهانه
استفاده از هارد SSD
کنترل پنل پلسک
وب سایت اضافی: 1
ساب دامنه نامحدود
سالانه 199 هزار تومان

2GB - فضای میزبانی: 2 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
MySQL نامحدود
MSSQL نامحدود
بک آپ: هفتگی و ماهانه
استفاده از هارد SSD
کنترل پنل پلسک
وب سایت اضافی: 1
ساب دامنه نامحدود
سالانه 289 هزار تومان


5GB - فضای میزبانی: 5 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
MySQL نامحدود
MSSQL نامحدود
بک آپ: هفتگی و ماهانه
استفاده از هارد SSD
کنترل پنل پلسک
وب سایت اضافی: 1
ساب دامنه نامحدود
سالانه 499 هزار تومان

8GB - فضای میزبانی: 8 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
MySQL نامحدود
MSSQL نامحدود
بک آپ: هفتگی و ماهانه
استفاده از هارد SSD
کنترل پنل پلسک
وب سایت اضافی: 3
ساب دامنه نامحدود
سالانه 799 هزار تومان

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (54.144.50.90) وارد شده اید.