یافتن محصولها و سرویس ها


1 گیگابایت
فضای میزبانی : 1000MB
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : دایرکت ادمین
بک آپ گیری : هفتگی و ماهانه
آپتایم : 99 درصد
زمان تحویل : آنی
انتقال از سایر شرکت ها : رایگان در صورت دایرکت ادمین بودن
هزینه سالانه : 50000 تومان
50,000 تومان سالانه

2 گیگابایت
فضای میزبانی : 2000MB
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : دایرکت ادمین
بک آپ گیری : هفتگی و ماهانه
آپتایم : 99 درصد
زمان تحویل : آنی
انتقال از سایر شرکت ها : رایگان در صورت دایرکت ادمین بودن
هزینه سالانه : 90000 تومان
90,000 تومان سالانه