یافتن محصولها و سرویس ها


500 مگابایت
فضای میزبانی : 500MB
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : دایرکت ادمین
بک آپ گیری : هفتگی و ماهانه
آپتایم : 99 درصد
زمان تحویل : آنی
انتقال از سایر شرکت ها : رایگان در صورت دایرکت ادمین بودن
هزینه ماهانه : 7000 تومان
7,000 تومان ماهانه

1 گیگابایت
فضای میزبانی : 1024MB
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : دایرکت ادمین
بک آپ گیری : هفتگی و ماهانه
آپتایم : 99 درصد
زمان تحویل : آنی
انتقال از سایر شرکت ها : رایگان در صورت دایرکت ادمین بودن
هزینه ماهانه : 11000 تومان
11,000 تومان ماهانه

2 گیگابایت
فضای میزبانی : 2048MB
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : دایرکت ادمین
بک آپ گیری : هفتگی و ماهانه
آپتایم : 99 درصد
زمان تحویل : آنی
انتقال از سایر شرکت ها : رایگان در صورت دایرکت ادمین بودن
هزینه ماهانه : 15000 تومان
15,000 تومان ماهانه