مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
512MB RAM - رم : 512 مگابایت
پردازنده ( 3.5Ghz ) : یک هسته
هارد: 40GB
پورت: 1 گیگابیت
پهنای باند: نامحدود
دیتاسنتر: اکاتل
سیستم عامل انتخابی کاربر
ماهیانه 20 هزار تومان

1024MB RAM - رم : 1 گیگابایت
پردازنده ( 3.5Ghz ) : یک هسته
هارد: 80GB
پورت: 1 گیگابیت
پهنای باند: نامحدود
دیتاسنتر: اکاتل
سیستم عامل انتخابی کاربر
ماهیانه 25 هزار تومان

2048MB RAM - رم : 2 گیگابایت
پردازنده ( 3.5Ghz ) : دو هسته
هارد: 120GB
پورت: 1 گیگابیت
پهنای باند: نامحدود
دیتاسنتر: اکاتل
سیستم عامل انتخابی کاربر
ماهیانه 40 هزار تومان

3072MB RAM - رم : 3 گیگابایت
پردازنده ( 3.5Ghz ) : سه هسته
هارد: 200GB
پورت: 1 گیگابیت
پهنای باند: نامحدود
دیتاسنتر: اکاتل
سیستم عامل انتخابی کاربر
ماهیانه 60 هزار تومان

4096MB RAM - رم : 4 گیگابایت
پردازنده ( 3.5Ghz ) : چهار هسته
هارد: 300GB
پورت: 1 گیگابیت
پهنای باند: نامحدود
دیتاسنتر: اکاتل
سیستم عامل انتخابی کاربر
ماهیانه 80 هزار تومان

5120MB RAM - رم : 5 گیگابایت
پردازنده ( 3.5Ghz ) : چهار هسته
هارد: 350GB
پورت: 1 گیگابیت
پهنای باند: نامحدود
دیتاسنتر: اکاتل
سیستم عامل انتخابی کاربر
ماهیانه 110 هزار تومان

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.144.50.90) وارد شده است.