مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
512MB RAM - رم : 512 مگابایت
پردازنده ( 3.5Ghz ) : یک هسته
هارد: 40GB
پورت: 1 گیگابیت
پهنای باند: نامحدود
دیتاسنتر: اکاتل
سیستم عامل انتخابی کاربر
ماهیانه 20 هزار تومان

1024MB RAM - رم : 1 گیگابایت
پردازنده ( 3.5Ghz ) : یک هسته
هارد: 80GB
پورت: 1 گیگابیت
پهنای باند: نامحدود
دیتاسنتر: اکاتل
سیستم عامل انتخابی کاربر
ماهیانه 25 هزار تومان

2048MB RAM - رم : 2 گیگابایت
پردازنده ( 3.5Ghz ) : دو هسته
هارد: 120GB
پورت: 1 گیگابیت
پهنای باند: نامحدود
دیتاسنتر: اکاتل
سیستم عامل انتخابی کاربر
ماهیانه 40 هزار تومان

3072MB RAM - رم : 3 گیگابایت
پردازنده ( 3.5Ghz ) : سه هسته
هارد: 200GB
پورت: 1 گیگابیت
پهنای باند: نامحدود
دیتاسنتر: اکاتل
سیستم عامل انتخابی کاربر
ماهیانه 60 هزار تومان

4096MB RAM - رم : 4 گیگابایت
پردازنده ( 3.5Ghz ) : چهار هسته
هارد: 300GB
پورت: 1 گیگابیت
پهنای باند: نامحدود
دیتاسنتر: اکاتل
سیستم عامل انتخابی کاربر
ماهیانه 80 هزار تومان

5120MB RAM - رم : 5 گیگابایت
پردازنده ( 3.5Ghz ) : چهار هسته
هارد: 350GB
پورت: 1 گیگابیت
پهنای باند: نامحدود
دیتاسنتر: اکاتل
سیستم عامل انتخابی کاربر
ماهیانه 110 هزار تومان

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (54.144.50.90) وارد شده اید.