امکانات اضافی whmcs

WHMCS ESX/ESXI ماژول
بانک پاسارگاد

60,000تومان به صورت یک بار

بسته فارسی سازی

50,000تومان به صورت یک بار

درگاه بانک ملت

60,000تومان به صورت یک بار

ماژول SMS Notification

135,000تومان به صورت یک بار

ماژول بانک سامان

60,000تومان به صورت یک بار

ماژول سی پنل

110,000تومان به صورت یک بار

نصب و پیکربندی WHMCS

50,000تومان به صورت یک بار