مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
WHMCS ESX/ESXI ماژول -

بانک پاسارگاد -
60,000تومان به صورت یک بار

60,000 تومان یکبار
بسته فارسی سازی -
50,000تومان به صورت یک بار

50,000 تومان یکبار
درگاه بانک ملت -
60,000تومان به صورت یک بار

60,000 تومان یکبار
ماژول SMS Notification -
135,000تومان به صورت یک بار

135,000 تومان یکبار
ماژول بانک سامان - 60,000تومان به صورت یک بار

60,000 تومان یکبار
ماژول سی پنل -
110,000تومان به صورت یک بار

110,000 تومان یکبار
نصب و پیکربندی WHMCS -
50,000تومان به صورت یک بار

50,000 تومان یکبار

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (54.144.50.90) وارد شده اید.